Composició personalitzada per posar en valor els símbols d’identitat tenint en compte la cultura, història i tradicions de cada municipi. Cada proposta té en compte l’entorn i la identitat de cada municipi i es treballa amb els materials en harmonia amb el paisatge i en coherència amb cada superfície.