Aquest missatge s’adreça, de forma exclusiva, al seu destinatari i pot contenir informació confidencial i subjecta al secret professional, la seva divulgació no està permesa per llei.

En cas d’haver rebut aquest missatge per error, et preguem que de forma immediata, ens ho comuniquis mitjançant correu electrònic i que procedeixis a la seva eliminació, així com a la de qualsevol document adjunt a al missatge.

Així mateix, et comuniquem que la distribució, còpia o utilització d’aquest missatge i els documents adjunts, sigui quina segui seva finalitat, estan prohibits per la llei.

En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a: peps@pepsespais.com o bé a l’adreça: c. Vista Alegre, 6 – 08510 Les Masies de Roda (Barcelona).